Je pravda, že nad zákonmi a pravidlami, o ktorých niekedy počujeme zo Spojených štátov, by sa jednému rozum zastavil. Často ide o naozaj veľmi úsmevné historky. O opodstatnenosti niektorých pravidiel by sa dalo dlho diskutovať. Iné však dávajú celkom zmysel.

Žlté taxíky patria k New Yorku ako horčica k párku. Bez nich si toto mesto asi nevie predstaviť vôbec nikto. Po meste sa ich pohybuje viac ako 13 tisíc. Je preto logické, že medzi ich šoférmi sa nájdu všakovaké osobnosti. Jedným z dlhodobých problémov, s ktorými New York bojoval, boli sťažnosti na neprístojné správanie taxikárov, a to najmä voči osamoteným ženám. Nebolo výnimkou, že sa dámy stávali predmetom poznámok – od romantických vyznaní až po oplzlé rečičky, či dokonca terčom sexuálneho obťažovania.

Je pomerne známe, že Američanky z času na čas rady preháňajú. Veci a situácie, nad ktorými by mnohá Slovenka len mávla rukou, prípadne by dotyčného írečitými nadávkami spacifikovala a poslala do určených mantinelov, dámy spoza veľkej mláky niekedy riešia až príliš. Nuž – iný kraj, iný mrav. No situáciu nechceme žiadnym spôsobom zľahčovať. Keďže sa v minulosti vyskytlo viacero prípadov, kedy taxikár skutočne prekročil únosnú hranicu a došlo k priamemu ohrozeniu a obťažovaniu, bolo treba konať.

Únia zväzu taxikárov a limuzínových služieb prijala opatrenie a uznesenie o prísnom zákaze flirtovania s pasažiermi, či predovšetkým pasažierkami. Sú zakázané nemiestne poznámky, žiadostivé pohľady, alebo iné vyjadrovanie túžby, či akýkoľvek fyzický dotyk a náznaky záujmu o zblíženie sa s pasažierom či pasažierkou. Akákoľvek sťažnosť na porušenie tohto nariadenia je posudzovaná veľmi prísne. Takémuto taxikárovi je uložená mastná pokuta vo výške až tisíc dolárov a odobratá licencia na 30 dní. Pri opakovaných problémoch môže taxikár prísť o prácu celkom.

Polícia ide v tomto smere ešte ďalej. Dôrazne odporúča, aby ženy taxíkmi necestovali samé, ale aby boli vždy v sprievode inej osoby, čím sa riziko nevhodného správania zo strany šoféra pochopiteľne minimalizuje.